முகப்பு / சாலைக்காட்சிகள்

சாலைக்காட்சிகள்

உங்கள் மெர்டேக்கா தலைமுறைத் தொகுப்புத்திட்டத்தைப் பெற்றுவிட்டீர்களா? உங்கள் அருகில் நடைபெறும் சாலைக்காட்சிக்குச் சென்று, அதன் நன்மைகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தாருடனும் நண்பர்களுடனும் எங்கள் விளையாட்டுகளில் பங்கேற்று கவர்ச்சிகரமான பரிசுகளை வெல்லுங்கள்!

மூத்தோருக்கான பேஷன் அட்டைகளில் இங்கு நீங்கள் தொகையை நிரப்பலாம்.


அங் மோ கியோவில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி ஆகஸ்ட் 31, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 5 மணி வரை ஜூபிலி கடைத்தொகுதிக்கு வெளியே உள்ள அங் மோ கியோ மத்திய மேடை
*மூத்தோருக்கான பேஷன் அட்டைகளில் இங்கு நீங்கள் தொகையை நிரப்பலாம்
நீ சூனில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி செப்டம்பர் 7, காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஈசூன் ரயில் நிலையத்திற்கு முன் உள்ள திறந்தவெளி மைதானம், புளோக் 744க்கு முன்
ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி செப்டம்பர் 14, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 4 மணி வரை ஹாட்பிட்@பிடோக்
தியோங் பாருவில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி செப்டம்பர் 28, காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தியோங் பாரு பிளாசா வெளிப்புற முற்றம்
ஹோகாங்கில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி அக்டோபர் 5, காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஹோகாங் மத்திய நடுவம், ஹோகாங் மோலுக்கும் ஹோகாங் ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையில் உள்ள கூரையுடன் கூடியப் பகுதி
செம்பவாங்கில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி அக்டோபர் 12, காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கம்போங் அட்மிரால்டி
இயூ டியில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி அக்டோபர் 19, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை இயூ டி திறந்தவெளி மைதானம்
விஸ்மா கேலாங் சராயில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி அக்டோபர் 20, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை விஸ்மா கேலாங் சராய்
சுவா சூ காங்கில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி அக்டோபர் 26, காலை 8 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை தெக் வாய் சதுக்கத்தில் உள்ள திறந்தவெளி மைதானம், புளோக் 137 அருகில்
தோ பாயோவில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி நவம்பர் 3, காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தோ பாயோ வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக நடுவம்

Coming soon!