முகப்பு / சாலைக்காட்சிகள்

சாலைக்காட்சிகள்

உங்கள் மெர்டேக்கா தலைமுறைத் தொகுப்புத்திட்டத்தைப் பெற்றுவிட்டீர்களா? உங்கள் அருகில் நடைபெறும் சாலைக்காட்சிக்குச் சென்று, அதன் நன்மைகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தாருடனும் நண்பர்களுடனும் எங்கள் விளையாட்டுகளில் பங்கேற்று கவர்ச்சிகரமான பரிசுகளை வெல்லுங்கள்!

மூத்தோருக்கான பேஷன் அட்டைகளில் இங்கு நீங்கள் தொகையை நிரப்பலாம்.


சுவா சூ காங்கில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி அக்டோபர் 26, காலை 8 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை புளோக் 141 தெக் வாய் லேன் அருகிலுள்ள திறந்தவெளி மைதானம்
தோ பாயோவில் மெர்டேக்கா சாலைக்காட்சி நவம்பர் 3, காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தோ பாயோ வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக நடுவத்தின் முற்றம்
ஜாலான் புசாரில் மெர்டேக்கா தலைமுறை சாலைக்காட்சி நவம்பர் 9, காலை 11 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை கிரேத்தா ஆயர் சதுக்கம்
ஜூரோங்கில் மெர்டேக்கா தலைமுறை சாலைக்காட்சி நவம்பர் 30, காலை 8 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை புளோக் 448 அருகில் உள்ள கிளிமெண்டி ஈரச்சந்தை மற்றும் உணவங்காடி நிலையம்

Coming soon!