முகப்பு / சாலைக்காட்சிகள்

சாலைக்காட்சிகள்

உங்கள் மெர்டேக்கா தலைமுறைத் தொகுப்புத்திட்டத்தைப் பெற்றுவிட்டீர்களா? உங்கள் அருகில் நடைபெறும் சாலைக்காட்சிக்குச் சென்று, அதன் நன்மைகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தாருடனும் நண்பர்களுடனும் எங்கள் விளையாட்டுகளில் பங்கேற்று கவர்ச்சிகரமான பரிசுகளை வெல்லுங்கள்!

மூத்தோருக்கான பேஷன் அட்டைகளில் இங்கு நீங்கள் தொகையை நிரப்பலாம்.


மரின் பரேட்டில் மெர்டேக்கா தலைமுறை சாலைக்காட்சி ஜனவரி 4, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை புளோக் 263 சிராங்கூன் சென்டரல் டிரைவ் அருகே இருக்கும் திறந்தவெளி மைதானம்
பாசிர் ரிஸில் மெர்டேக்கா தலைமுறை சாலைக்காட்சி ஜனவரி 19, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை பாசிர் ரிஸ் கிழக்கு சமூக மன்றத்தின் அருகே இருக்கும் பாசிர் ரிஸ் அக்கம்பக்க நிலையம்

Coming soon!